Reglement

Clubreglement

A. Baanregels

 1. iedereen schaatst op de ijsbaan steeds linksom (tegen de wijzers van de klok in)
 2. trage schaatsers blijven aan de buitenkant (rechterkant) van de piste, snelle schaatsers gebruiken de binnenkant
 3. snelle schaatsers verwittigen luid en duidelijk de trage schaatsers die ze inhalen, door “hogerop” of kortweg “hoog” te roepen. Roekeloos schaatsen blijft steeds uit den boze
 4. stilstaan op de ijsbaan is verboden
 5. het is verboden te schaatsen terwijl de zamboni (dweilmachine) op het ijs aan het werk is
 6. op ijsbaan Kristallijn in Gent is het niet toegestaan om met twee naast elkaar te blijven rijden omdat dit inhalende schaatsers in gevaar brengt

B. Kledijregels

 1. het dragen van handschoenen en een helm is verplicht. Een lichte gesloten helm is veiliger dan een fietshelm
 2. snijbestendige scheenbeschermers (uit kevlar of een andere snijvaste stof) zijn aanbevolen
 3. er wordt op aangedrongen dat de leden op training de clubkledij dragen.
  Voor leden die aan wedstrijden deelnemen geldt de verplichting om tijdens wedstrijden en op het podium clubkledij te dragen.
  Er kan in overleg een uitzondering gemaakt worden voor wedstrijdrijders die een persoonlijke sponsor hebben. Leden die geselecteerd zijn voor de nationale ploeg, rijden in de nationale uitrusting.

C. Algemene regels

 1. alleen leden van LBSG zijn op het ijs toegelaten tijdens de cluburen. Kandidaat–leden mogen drie proefbeurten meeschaatsen, binnen de maand te rekenen vanaf de eerste proefbeurt. Leden van andere snelschaatsclubs aangesloten bij de VLSU zijn welkom tijdens onze cluburen, op voorwaarde dat zij zich op voorhand aanmelden via e-mail naar info@lbsg.be
 2. alleen leden die hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald en het inschrijvingsformulier hebben ingevuld, mogen op het ijs. Anders zijn ze niet in orde met de verzekering. Het bestuur van LBSG heeft het recht om op geregelde tijdstippen hierop controle uit te oefenen en schaatsers die niet aangesloten zijn, of niet volledig in orde zijn, de toegang tot het ijs tijdens de cluburen te ontzeggen
 3. tijdens de beginnerslessen op maandag is het niet toegestaan om vrij te schaatsen
 4. het is ten strengste verboden om afval achter te laten op het ijs. Zelfs het kleinste papiertje kan leiden tot een zware valpartij

Wie het ijs betreedt tijdens de LBSG–cluburen, verklaart zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Bestuursleden hebben het recht om schaatsers die zich niet houden aan dit reglement, van het ijs te halen. Bij herhaaldelijke overtredingen door dezelfde persoon, zal het bestuur de Algemene Vergadering van vzw LBSG vragen om de betreffende schaatser te schorsen als lid en de toegang tot het ijs definitief te ontzeggen tijdens de cluburen.

Privacy

Wie lid is van LBSG of een proefles bijwoont gaat stilzwijgend akkoord dat wanneer foto’s of filmpjes genomen worden, deze mogen gebruikt worden om publiciteit te maken voor LBSG. Publicaties kunnen op de webpagina, youtube of sociale media van LBSG geplaatst worden. Indien u dit niet wenst, gelieve dit dan schriftelijk of via e-mail te laten weten en dan worden de desbetreffende foto’s of video’s waarin u voor komt verwijderd.