Aansluiten

Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij LBSG loopt van 1 januari tot en met 31 december (en dus niet per schaatsseizoen). Voor nieuwe leden die zich aanmelden bij het begin van het schaatsseizoen in het najaar, geldt éénmalig een aparte regeling (zie hieronder bij tarieven).

Gelieve de volgende persoonsgegevens door te sturen naar secretariaat@lbsg.be om je lidmaatschap aan te vragen of te verlengen:

  • voornaam en naam
  • adres
  • e-mail-adres
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • rijksregisternummer
  • nationaliteit

Stort het lidgeld met vermelding van je naam op de rekening (BE91 0014 0183 2276) van LBSG.

Tarieven lidmaatschap per kalenderjaar

Recreatieve schaatsers

vanaf 15 jaar 60 euro
jonger dan 15  jaar 40 euro

Wedstrijdschaatsers

vanaf 15 jaar 80 euro
jonger dan 15 jaar 65 euro

Nieuwe leden die zich inschrijven bij het begin van het schaatsseizoen in het najaar (15 september tot en met 31 december) betalen éénmalig een verhoogde bijdrage (tarief + 50 procent) , maar blijven vervolgens ook lid tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar. Nieuwe leden die zich inschrijven van 1 januari tot en met 14 september betalen het normale jaartarief.

Bestaande leden betalen altijd het jaartarief, ook bij laatttijdige herinschrijving later op het kalenderjaar.

Nota: Wie ingeschreven is als recreant en tijdens het seizoen toch aan wedstrijden wil deelnemen is verplicht om bijkomend 25 euro te betalen voor de wedstrijdlicentie.

Voor meer informatie i.v.m. het aanvragen van wedstrijdlicenties in Nederland, contacteer onze voorzitter Gert Coone.

Tussenkomst door mutualiteit

Laat het formulier voor je mutualiteit invullen en ondertekenen door Kenny Peeters

Bent u bij een andere mutualiteit aangesloten, dan is het mogelijk dat deze ook tussen komt in de kosten. Ga in dat geval eens te rade bij je mutualiteit.

Verzekeringspolis

Wil je weten waarvoor je allemaal verzekerd bent via onze schaatsfederatie VLSU, lees dan de volgende documenten: